Nacionalni ponos

Svi narodi na Balkanu su prepuni nekog nacionalnog ponosa dok nacionalne sramote nema gotovo niko.
Na šta smo to tačno ponosni?
Na onu dalju istoriju na koju nismo mi uticali nego naši preci koji su po svemu sudeći bili sušta suprotnost od ovoga što smo mi danas?
Na njih koji su imali neki drugi sistem vrednosti?
Ponosimo se tom dalekom istorijom na koju mi ama baš nikako nismo uticali. Read more